Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BĢE518 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 3.00
BĢE605 Nekustamā īpašuma pārvaldība (speckurss) Doktora 12.00
BĢE606 Digitālā kartogrāfija (speckurss) Doktora 10.50
BĢE726 Nekustamā īpašuma kadastrs Augstākā līmeņa 6.00
BKA505 Optimālu konstrukciju automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 6.00
BKA507 Eksperimentālās metodes konstrukciju pārbaudēs Augstākā līmeņa 3.00
BKA512 Ievads elastības, viskoelastības un plastiskuma teorijā Augstākā līmeņa 6.00
BKA515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā Augstākā līmeņa 7.50
BKA604 Daudzslāņu un trīsslāņu konstrukcijas Doktora 7.50
BKA608 Materiālu sabrukuma teorijas Doktora 7.50
BKA701 Galīgo elementu metode (paplašināts kurss) Augstākā līmeņa 6.00
BKA702 Termiskās enerģijas uzkrājošie kompozītmateriāli un to modelēšana Doktora 7.50
BKO104 Psiholoģija Pamatstudijas 3.00
BKO106 Fizika Pamatstudijas 4.50
BKO109 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 4.50
BKO110 Ģeodēzija Pamatstudijas 4.50
BKO111 Ģeodēzijas praktikums Pamatstudijas 3.00
BKO113 Sports [2 daļas] Pamatstudijas 0.00
BKO126 Saskarsmes pamati Pamatstudijas 3.00
BKO202 Sociālās attīstības modeļi Pamatstudijas 3.00
BKO205 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 7.50
BKO218 Lietišķā etiķete Pamatstudijas 3.00
BM0001 Robežslāņa teorija Augstākā līmeņa 4.00
BM0002 Transportbūvju konstruktīvie materiāli [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BM0003 Mašīnu dinamika un stiprība Pamatstudijas 3.00
BM0004 Kompozītu materiālu mehānika Augstākā līmeņa 6.00
BM0005 Rotoru mašīnas Augstākā līmeņa 6.00
BM0006 Betonmācība [2 daļas] Pamatstudijas 7.00
BM0007 Tilti ( pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BM0008 Daudzslāņu un trīsslāņu konstrukcijas Doktora 7.00
BM0009 Būvju apsekošana un pārbaude Augstākā līmeņa 4.00
BM0010 Vietējie ģeodēziskie tīkli Augstākā līmeņa 4.00
BM0011 Koksnes materiāli un konstrukcijas [2 daļas] Doktora 15.00
BM0012 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 4.00
BM0013 Konstrukciju optimizācija Doktora 7.00
BM0014 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BM0015 Ievads būvniecībā Pamatstudijas 1.00
BM0016 Ceļi (ievadkurss) Pamatstudijas 4.00
BM0017 Globālo navigācijas satelītsistēmu pielietošana ģeodēzijā Doktora 7.00
BM0018 Siltumapgāde Pamatstudijas 4.00
BM0019 Ģeodinamika Doktora 10.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] >>