Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
AD0198 Restaurācijas un celtņu pārbūves teorija un prakse Doktora 10.00
AD0199 Latvijas arhitektūra Doktora 12.00
AD0201 Pilsētbūvnieciskās pētniecības metodes Doktora 10.00
AD0202 Teorētisko atziņu publiskā interpretācija Doktora 10.00
AD0203 Ievads dizaina teorijā Pamatstudijas 3.00
AER701 Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā Pamatstudijas 6.00
ATM101 Zīmēšana I [2 daļas] Pamatstudijas 7.50
ATM305 Mākslas darbnīca Augstākā līmeņa 3.00
ATM311 Akvareļu un grafikas meistardarbnīca Augstākā līmeņa 3.00
ATM700 Zīmēšanas pamati Pamatstudijas 3.00
ATM702 Gleznošanas darbnīca tekstīliju dizaineriem Pamatstudijas 3.00
AVI708 Šķiedru optikas tīklu modernās tehnoloģijas aviācijā Augstākā līmeņa 6.00
BBB101 Biomateriālu pamati Pamatstudijas 4.50
BBB301 Funkcionālie medicīniskie implanti Pamatstudijas 4.50
BBB605 Biomateriālu tehnoloģija Doktora 15.00
BBB606 Biopārklājumu tehnoloģija Doktora 7.50
BBB681 Biomateriālu un implantu iegūšanas tehnoloģijas Doktora 12.00
BBK308 Būvkonstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 9.00
BBK383 Koka un plastmasu konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 4.50
BBK458 Tērauda un koka konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BBK459 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas [2 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
BBK460 Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts) Pamatstudijas 3.00
BBK610 Konstrukciju optimizācija Doktora 7.50
BBK712 Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana Augstākā līmeņa 3.00
BBK759 Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris [2 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
BBM209 Mehānikas pamati (ievadkurss) Pamatstudijas 3.00
BBM210 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 7.50
BBM213 Būvmehānika (vispārīgais kurss) Pamatstudijas 4.50
BBM408 Būvmehānika (speckurss) Augstākā līmeņa 6.00
BBM711 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 6.00
BBR222 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (praktiskais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 9.00
BBR748 Mūsdienu metodes un iekārtas tehnoloģisko atkritumu pārstrādei Augstākā līmeņa 4.50
BBR749 Modernās būvmašīnas un iekārtas Pamatstudijas 4.50
BĢE205 Tūrisma kartogrāfija Pamatstudijas 3.00
BĢE207 Globālās pozicionēšanas sistēmu pamati Augstākā līmeņa 3.00
BĢE314 Inženierģeodēzijas pamatkurss Pamatstudijas 3.00
BĢE406 Hidrogrāfiskie mērījumi Pamatstudijas 3.00
BĢE408 Kartogrāfijas vēsture Pamatstudijas 3.00
BĢE494 Ģeodēzijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
BĢE504 Teorētiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 4.50
BĢE518 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 3.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>