Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
AAI002 Prakse Pamatstudijas 2.00
AAP303 Teritorijas labiekārtošana un transports Pamatstudijas 2.00
AAP305 Pilsētbūvniecības pamati Pamatstudijas 2.00
AAP306 Ārtelpas detaļiekārtas Pamatstudijas 2.00
AAP353 Telpas projektēšana un dizains [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
AAP454 Reģionālās ainavas arhitektūra Augstākā līmeņa 2.00
AAP456 Arhitektoniski telpiskās vides sintēze Augstākā līmeņa 4.00
AAP511 Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta Augstākā līmeņa 2.00
AAP512 Arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšana I [2 daļas] Augstākā līmeņa 14.00
AAP554 Mazās arhitektūras formas un dizains Augstākā līmeņa 2.00
AAP653 Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika Doktora 7.00
AAP654 Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija Doktora 7.00
AAP655 Pilsētbūvnieciskās pētniecības metodes Doktora 8.00
AAP701 Teorētisko atziņu publiskā interpretācija Doktora 6.00
AAP702 Arhitektūras projektēšana IV Pamatstudijas 3.00
AAP704 Projektēšanas studija Pamatstudijas 6.00
AAP705 Ilgtspējīga dzīves vide Pamatstudijas 2.00
AAP706 Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība Augstākā līmeņa 2.00
AAP707 Telpiskās vides projektēšana Augstākā līmeņa 6.00
AAP708 Pilsētvides dzīvotspēja Augstākā līmeņa 2.00
AAP709 Arhitektūras un vides projektēšana Pamatstudijas 2.00
AAP712 Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā Pamatstudijas 2.00
AAP713 Vēturisko ēku būvsubstance un tās saglabāšanas metodes Augstākā līmeņa 2.00
AAP714 Interjera arhitektūra 2.00
AAP715 Arhitektūras morfoloģija un pētniecība Augstākā līmeņa 2.00
AAP716 Arhitektūras projektēšanas studija Augstākā līmeņa 3.00
AAP718 Ilgtspējīga pilsētu attīstība Augstākā līmeņa 2.00
AAP719 Integrēta pilsētvides projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
AAP720 Projektēšanas plānošanas un vadības principi Augstākā līmeņa 2.00
AAP723 Kultūras mantojuma pārvaldība Augstākā līmeņa 2.00
AAR101 Arhitektūras projektēšana I [2 daļas] Pamatstudijas 11.00
AAR102 Arhitektūras kompozīcija Pamatstudijas 2.00
AAR113 Amatniecības un mākslas vēsture [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
AAR126 Mākslinieciskā kompozīcija un formas Pamatstudijas 2.00
AAR201 Arhitektūras vēsture I [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
AAR203 Arhitektūras projektēšana II [2 daļas] Pamatstudijas 11.00
AAR302 Arhitektūras vēsture II [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
AAR303 Arhitektūras projektēšana III [2 daļas] Pamatstudijas 8.00
AAR435 Mūsdienu arhitektūra Augstākā līmeņa 2.00
AAR436 Latvijas arhitektūra Augstākā līmeņa 2.00
AAR501 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika Augstākā līmeņa 2.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>