AD0011 Auduma struktūra un analīze

Kods AD0011
Nosaukums Auduma struktūra un analīze
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Ilze Baltiņa
Kredītpunkti 4.0
Daļas 1
Anotācija Audumu struktūra, tehniskie raksturlielumi un to savstarpējā korelācija. Audumu iekārtojuma aprēķins. Auduma pinuma rakstu veidošanas zinības un īpatnības. Pinuma rakstu dizains..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Audumu sortiments un struktūras raksturlielumi 4 4 0 0
Galveno pinumu audumi un to struktūras analīze 8 8 0 0
Atvasināto pinumu audumi un to struktūras analīze 18 18 0 0
Kombinēto pinumu audumi un to struktūras analīze 16 16 0 0
Sarežģīto pinumu audumi 10 10 0 0
Lielrakstaino pinumu audumi 4 4 0 0
Kopā: 60 60 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt vispārēju priekšstatu par audumu struktūras un ģeometriskiem raksturlielumiem, kā arī to ietekmi uz auduma fizikālām īpašībām, ārējo vizuālo izskatu un piemērotību dažādām tekstilijām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt audumu struktūras un ģeometriskos raksturlielumus - Pārbaudes veidi: Laboratorijas darbi, kotroldarbi un eksāmens. Kritēriji: Spēj eksperimentali noteikt doto audumu struktūras un ģeometriskos raksturlielumus.
Spēj orientēties audumu sortimentā un spēj klasificēt audumus atkarībāno to šķiedru materiāla sastāva, struktūras un ģeometriskiem rksturlielumiem, pinuma veida un apdares veida. - Pārbaudes veidi: Laboratorijas darbi, kotroldarbi un eksāmens. Kritēriji: spēj noteikt audumu aptuveno šķiedru materiālu sastāvu, iegūšanas un apdares veidus.
Spēj novērtēt auduma pinuma ietekmi uz tā mehāniskām, fizikalām īpašībam un to lietošanas ilgmūžību. - Pārbaudes veidi: Laboratorijas darbi, kotroldarbi un eksāmens. Kritēriji: spēj novērtēt kā konkrētā pinuma raksturlielumi ( raporta lielums, pārstaipu garums un nobīde) ietekmēs auduma ekspluatācijas īpašības un vizuālo izskatu.
Spēj noteikt dažādu audumu pinumus, dot to tehniskos zīmējumus un apzīmējumus. - Pārbaudes veidi: Laboratorijas darbi, kotroldarbi un eksāmens. Kritēriji: Spēj eksperimentali noteikt audumu pinumu, uzzīmēt to, noteikt pinuma raportu, pārstaipu garumu un nobīdi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Lekciju apmeklējums - 10%
Laboratorijas darbi - 25%
kontroldarbi - 25%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Orientēties šķiedru, pavedienu un drānu klasifikācijā un un zināt to iegūšanas veidus. Spēt definēt drānu mehāniskās un fizikālās īpašības.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 20 0 40 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]