AAP456 Arhitektoniski telpiskās vides sintēze

Kods AAP456
Nosaukums Arhitektoniski telpiskās vides sintēze
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras un dizaina institūts
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Sandra Treija, Edgars Bondars, Egons Bērziņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sarežģītas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstība un projektēšana. Sabiedriska centra attīstība pilsētbūvnieciski aktīvā vidē..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
8 12 0 0
8 12 0 0
8 12 0 0
8 12 0 0
16 24 0 0
16 24 0 0
16 24 0 0
16 24 0 0
Kopā: 96 144 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā studiju programma
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4 6 2 0 4 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]