AAR203 Arhitektūras projektēšana II

Kods AAR203
Nosaukums Arhitektūras projektēšana II
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Edgars Bondars, Andris Vītols, Anita Antenišķe, Dainis Bērziņš, Guntis Grabovskis, Marts Švēde
Kredītpunkti 11.0 (16.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Ēkas apjoms zemesgabalā. Vienģimenes dzīvojamās ēkas skiču projekts un darba zīmējumi. Izpratne par apdzīvotu vietu apkārtējās vides organizācijas principiem, pilsētvides mākslinieciski telpiskā kompozīcija. Vienkāršāko funkciju sabiedrisko ēku (neliela viesnīca, motelis, veikals, klubs) projektēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķi ir: - apgūt prasmi telpiski domāt; - apgūt prasmi izstrādāt būvprojektus; - apgūt būvprojektu grafisko materiālu un maketu, tai skaitā prezentācijām paredzēto, izgatavošanas un noformēšanas prasmi; - iegūt prasmi strādāt ar izejmateriāliem, kas nepieciešams radošajā arhitektūras projektēšanas darbā; - iegūt prasmi korekti izstrādāt projekta paskaidrojumu tekstus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja interpretēt doto telpu programmu skicveida arhitektoniskā risinājumā - Vienas mācību nodarbības laikā izstrādāta klauzūra
Spēja izstrādāt estētiskām prasībām atbilstošus neliela apjoma objektu būvprojektus - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba izpildījuma kvalitāti un prezentācijas prasmi
Spēja izstrādāt tehniskām prasībām atbilstošus neliela apjoma objektu būvprojektus - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti
Spēja izstrādāt neliela apjoma objektu būvprojektus atbilstošā grafiskā izpildījuma līmenī - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ņemot vērā darba grafiskā izpildījuma līmeni
Priekšzināšanas 3. studiju semestrī nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējā mācību gadā faktiski visos bakalaura studiju programmas obligātajos studiju priekšmetos. 4. studiju semestrī priekšmetu var apgūt vienīgi pēc sekmīgi aizstāvēta studiju darba Arhitektūras projektēšanā 3. studiju semestrī.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, Docents (praktiskais) U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols, Docents (praktiskais) U.Balodis, Docents (praktiskais) E.Krauklis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, Docents (praktiskais) U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols, Docents (praktiskais) U.Balodis, Docents (praktiskais) E.Krauklis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 2 14.30 - 15.15 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Profesors J.Krastiņš, Docents (praktiskais) U.Bērziņš, Docents (praktiskais) A.Vītols, Docents (praktiskais) U.Balodis, Docents (praktiskais) E.Krauklis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]